Sektor za urejanje prostora, Mestne občine Maribor Mestna občina Maribor
Urad za komunalo, promet, okolje in prostor
Sektor za urejanje prostora
Pregled prostorskih aktov in drugih prostorskih pravnih režimov
Mestne občine Maribor
Povečava
Podatki o aktu
Karte
Dokumenti
Iskanje znotraj območja akta
Informacije o objektih